Li Xiao Long

Hero Complex Gallery 2014

18” x 24” giclée print - Edition of 30 "Kung Fu Theater"

li_xiao_long_previewli_xiao_long